Filosofische bezinning op de (oosterse) Orthodoxie in geloof, spriritualiteit en liturgie

Geloofsbezinning

"Geloofsbezinning is hier het denken vanuit de openbaringsgegevens naar mens en wereld toe. Dit denken wil een bijdrage leveren voor het dichten van het gat tussen het zijn en de Zijnde, God die Zich in zijn openbaring voor ons als Persoon manifesteert"

 1. De vraag naar de zin en de vraag naar God

  In het hierna volgende onderzoek naar de vooronderstellingen van het geloof is een poging gedaan om door denken hierover tot klaarheid te komen. Omdat ik mij daarbij richt op de vraag naar de zin, spreek ik bij voorkeur over bezinning. Dat is een riskante...

  - geplaatst: op woensdag 3 september 2014 om 21:05
 2. Basisellende en heilsopenbaring

  Er moet iets zijn dat mij hartstochtelijk doet kiezen voor de heilsopenbaring van God in Christus, dat mij doet kiezen voor wat in de ogen van de wereld, dat is: voor ieder weldenkend mens, volle waanzin is: dat een Mens, waarvan gezegd wordt dat Hij God...

  - geplaatst: op maandag 23 februari 2015 om 17:54
 3. Breuk in het geloofsdenken tussen Oost en West

  De eigenlijke breuk in het geloofsdenken tussen de Kerk van Oost en West...

  - geplaatst: op maandag 19 oktober 2015 om 21:35
 4. Het openbaringskarakter van de beide scheppingsverhalen

  In Zaandam werd ik verrast door de komst van de volgens Bijbelse gegevens op halve grootte nagebouwde Ark van Noach. Ik ging er met mijn kleinzoon heen. Het ontging mij niet dat door evangelische christenen her en der teksten waren geplaatst die ......

  - geplaatst: op maandag 1 januari 2018 om 13:28